PROBIS  
 

O nás

 

Naše společnost se zabývá prodejem a instalacemi tepelných čerpadel všech systémů.

Nabízíme systémy vzduch/voda, země/voda s kolektory, vrty i s přímým odparem chladiva.
Můžeme nabídnout tepelná čerpadla ve výkonech 2kW až stovky kW.

Tepelná čerpadla nabízíme od výrobců Ochsner, Nibe, Panasonic, De-Dietrich, Nordline, Haier.

 

Dále nabízíme instalace topení s radiátory, podlahové i stěnové.

 

Druhá oblast naší nabídky jsou elektrorozvody, revize elektro, regulace topných systémů, elektronické zabezpečovací systémy,  řešení inteligentních domů.

 

Poradenství v oblasti tepelných čerpadel, vytápění, regulací topných systémů, elektroinstalací, elektronických zabezpečovacích systémů a řešení inteligentních domů.
 

Jsme sdružení, které se uvedenou tematikou zabývá řadu let.

 

Osvědčení Ochsner

Osvědčení Nibe

  

Co umí tepelné čerpadlo

 

Tepelné čerpadlo teplo nevyrábí, ale přečerpává z venku do domu. Z vnějšího okolí domu teplo odebírá a v domě jej předává topné nebo užitkové vodě. Teplo získané ochlazením okolního vzduchu, země nebo vody je přečerpáno na vyšší teplotu a předáno prostřednictvím teplonosné látky topné nebo užitkové vodě.

 

Z 1kWe elektrické energie odebrané ze sítě dodá několikanásobně víc kWt tepelné energie do domu.

Tento poměr se nazývá topný faktor COP, nebo-li účinnost tepelného čerpadla.

Z toho plyne návratnost investice do tepelného čerpadla v řádu několika let. Při životnosti tepelného čerpadla v délce 15 – 20 let se vložená investice přibližně dvakrát znásobí.

 

Tepelná čerpadla umožňují velmi levně topit, ohřívat užitkovou vodu, vyhřívat bazén, chladit, větrat

i částečně vysoušet prostory. Umí využít odpadní teplo na vytápění nebo ohřev užitkové vody.

Lze je využívat samostatně nebo s jinými zdroji tepla.

Napojení může být na podlahové nebo stěnové topení, veškerá topná tělesa či radiátory, a to jak v novostavbách, tak ve stávajících objektech.

Lze je využít v rodinných domech, rekreačních objektech, penzionech, hotelích, bytových domech, komerčních objektech, výrobních a skladovacích objektech, sklenících, zemědělských provozovnách a dalších objektech.

 

Vzhledem k současným cenám energií patří tento způsob k nejekonomičtějším a nejkomfortnějším způsobům vytápění a ohřevu užitkové vody.

 

Základní používané systémy tepelných čerpadel

 

Vzduch/voda  -  odebírá teplo z okolního vzduchu

                          Nabízí nejnižší investiční náklady, mírně vyšší provozní náklady oproti jiným systémům.                                                                                                                                        

                         

                          Může pracovat až do – 25*C okolního vzduchu.

 

 

Země/voda   -    odebírá teplo ze země

a)     S přímým odparem teplonosné látky - chladiva v plošném kolektoru

Velmi příznivý poměr ceny a výkonu, malý nárok na plochu pozemku, vynikající topný faktor COP

b)    S plošným kolektorem s nemrznoucí směsí

Příznivý poměr ceny a výkonu

c)     S geotermálním vrtem s nemrznoucí směsí

Vyšší pořizovací náklady, velmi nízké provozní náklady, možnost levného chlazení domu

 

                          Pracují bez ohledu na venkovní teplotu vzduchu

 

 

Voda/voda   -   odebírá teplo z přírodní nebo technologické vody

                         Vynikající topný faktor

  

 

Některé mýty o tepelných čerpadlech

 

„Tepelné čerpadlo je hlučné“                            Mýtus!  Moderní tepelná čerpadla vydávají hluk srovnatelný s běžnými domácími spotřebiči.                                                                                               

 

 

„ Zemní kolektor trvale podchladí pozemek“    Mýtus!  Při správně navrženém systému nemůže dojít k podchlazení pozemku.                                                                                                                                                                   

 

 

„ Systém s hlubokým vrtem stáhne vodu z okolních studní“    Mýtus!  Tepelné čerpadlo nečerpá z vrtu vodu, ale ze země odebírá pouze teplo nemrznoucí směsí, která obíhá v uzavřeném plastovém potrubí vnořeném do vrtu. Vrt je ihned po vyvrtání a vložení potrubí zatěsněn.

 

  

Máme vlastní systém s přímým odparem chladiva ve dvou měděných smyčkách uložených v zemi určený k vytápění nízkoenergetických až pasivních domů a ohřevu teplé užitkové vody.

 

 

 Kontakt

Ing. Jaroslav Petřík - PROBIS

Staropramenná 397/4

150 00 Praha 5

tel.: +420 603 474 973

e-mail: petrik@probis.cz